قصه گویی رضا کیانیان، رحماندوست، شاه‌محمدلو و خامنه در کانون پرورش فکری

بیست‌ودومین جشنواره قصه‌گویی از روز ۲۶ تا ۳۰ آذر ماه با قصه‌گویی مهمان‌های ویژه این رویداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همراه خواهد بود.

گیتی خامنه مجری برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون و داور بخش بین‌الملل در بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، روز سه شنبه ۲۶ آذر قصه‌ای از زندگی خود می‌گوید.

بهرام شاه‌محمدلو، قصه‌گو و مجری پیشکسوت در حوزه کودک و نوجوان، روز چهارشنبه ۲۷ آذر ساعت ۵ عصر برای حاضران قصه منتخب خود را می‌گوید.

مصطفی رحماندوست، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان پنجشنبه ساعت ۵ عصر قصه‌گویی می‌کند.

قصه گویی سارا روستاپور، مجری کودک روز جمعه در تاریخ ۲۰ آذر ساعت ۱۱ و قصه‌گویی عمو قناد، قصه‌گوی برنامه‌های کودک و نوجوان همان روز ساعت ۵ عصر اجرا می‌شود.

اجرای قصه‌گویی هنرمندان با حضور رضا کیانیان روز شنبه۳۰ آذرماه انجام می‌شود.

این قصه‌ها بر اساس زندگی این هنرمندان و یا سلیقه ادبی آنها روایت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان