میزان بارش‌های کشور ۲۱ درصد افزایش یافت

بارش ۶۷ میلیمتری در سال آبی جاری (مهرماه ۹۸ تا پایان شهریورماه ۹۹) کل کشور نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد منفی به ثبت رسیده در حالی که نسبت به دوره بلند مدت ۵۱ ساله از رشد ۲۱ درصدی برخوردار شده‌ است.

روند بارش‌ها درنقاط مختلف کشور نشان می‌دهد بیشترین میزان بارش پس از استان گیلان، در استان مازندران با بارش ۲۸۲.۴ میلی‌متر گزارش شده که نسبت به مدت مشابه پارسال این استان رشد ۱۵.۵ میلی‌متری داشته است.

استان لرستان با بارش ۱۷۶ میلی‌متری در رده سوم استان های پر بارش کشور قرار دارد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با بارش ۱۶۹.۳ میلی‌متر در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در مقام استان های کم بارش کشور پس از یزد استان کرمان با بارش ۱۹ میلی‌متری رتبه دوم را کسب کرد.

پس از کرمان استان خراسان جنوبی با بارش۲۲.۵ میلی متری در جایگاه سوم استان های کم بارش قرار گرفت.

میزان بارش های کشور در حوضه آبریز دریای خزر هم با بارش ۱۳۰.۴ میلیمتری مقام نخست بارش ها در ۶ حوضه آبریز را به خود اختصاص داد.

 

 ایرنا