ستاری :
تولید ۳ دستگاه «ایکس ری» کامیونی

سورنا ستاری، صبح دوشنبه در حاشیه سومین نشست تخصصی دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های سراسر کشور، اظهار داشت: همانطور که در صحبت های قبلی خود هم گفتم در زمینه مبارزه با مواد مخدر احتیاج به تکنولوژی داخلی و بومی داریم.

وی افزود: هوش مصنوعی و تکنولوژی های جدید می توانند ما را در زمینه مبارزه با مواد مخدر یاری داده و هزینه های جانی و مالی را کاهش دهند.

ستاری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شرکت های دانش بنیان داخلی توان تولید دستگاه های ایکس ری را دارند یا خیر؟ بیان کرد: شرکت های دانش بنیان داخلی، توان های بالایی دارند که ساخت دستگاه ایکس ری تنها یک نمونه از توانایی های آنان است. در حال حاضر یکی از شرکت های ایرانی سه دستگاه ایکس ری کامیونی تولید کرده است که به زودی به بهره برداری می رسد.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: دو شرکت داخلی دیگر نیز تا چند سال آینده مجوز تولید دستگاه ایکس ری ایرانی را می گیرند.

وی افزود: ما از نظر تکنولوژی ساخت دستگاه های ایکس ری مشکلی نداریم و اتفاقاً اینکه در داخل می توانیم نرم افزار این دستگاه ها را بنویسیم قابلیت خوبی است که در صورت لزوم می توانیم هر تغییراتی را بر آن اعمال کنیم.

ستاری یادآور شد: در حوزه مرزبانی و الکترونیکی شدن حفاظت از مرزها و همچنین تجهیزات اپتیکی توانایی تولید داخلی را داریم اما باید بازار آن برای شرکت های ایرانی فراهم شود و دستگاه های مختلف پای کار تولید این محصولات و حمایت از آنها بیاید.

مهر