اسفنانی خبر داد؛
سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تقویت می‌شود

محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با پاسخگو نبودن سامانه ۱۳۵ اظهار کرد: پاسخگو نبودن سامانه ۱۳۵ در برخی زمان‌ها به دلیل حجم زیاد کار است و گاهی اوقات وقفه‌ای در تماس‌ها به وجود می آید.

وی افزود: در جلسه‌ای که با مدیران سامانه ۱۳۵ برگزار شد مقرر شد تا این سامانه تقویت و ایرادات احتمالی آن برطرف شود.

اسفنانی با بیان اینکه این سامانه برای ثبت و پیگیری شکایات مردم به صورت ۲۴ ساعته فعال است، بیان کرد: مردم می‌توانند برای بیان مشکلات خود در زمینه قیمت‌ها و تخلفات با این سامانه تماس بگیرند و مطمئن باشند که سازمان تعزیرات موضوعاتشان را پیگیری خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان