رئیس شورای شهر تهران خبر داد؛
دستور جهانگیری برای افزوده شدن اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی

بمحسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در سخنان پیش از دستور یکصد و هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن اظهار تأسف از استعفای محسن پورسیدآقایی از سمت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: باید از تلاش‌های پورسیدآقایی در معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تشکر کنم و امیدوارم او در مدیریت جدید منشأ خیر و تحول مدیریتی باشد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به جلسه خود با معاون اول رئیس جمهور، گفت: روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت با آقای جهانگیری جلسه‌ای برای بررسی توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی داشتیم.

وی افزود: آقای جهانگیری در آن جلسه دستور قاطعی داد تا ۳ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی اضافه شود و از مدیریت اجرایی شهرداری می‌خواهم حالا که توپ در زمین شهرداری است، دستورات را به جد پیگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان