نمایشگاه انسان و دریا در موزه ملی برگزار می‌شود

جبرئیل نوکنده رئیس موزه ملی ایران در مراسم هفته پژوهش اظهار داشت: به نظر بنده هر روز، روز پژوهش است و باید تلاش برای مکاشفه و تفسیر واقعیت‌های جدید کرد.

وی خاطرنشان کرد: اندیشیدن توأم با پژوهش و نوآوری ضامن دستیابی به جامعه‌ای مقتدر و پیشرو است.

رئیس موزه ملی ایران افزود: موزه‌ها نهادهای چندوجهی هستند که خود با پژوهش متولد می‌شوند و در عین حال مرکز تحقیق و شناخت میراث مادی و معنوی بشر و بستر تداوم فرهنگ است. پلی که پیام و مفاهیم گذشته را به حال و آینده منتقل می‌کند.

نوکنده خاطرنشان کرد: مهمترین کارکردهای موزه‌ها جنبه پژوهشی آنان است که تمامی فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

وی گفت:‌در همین راستا موزه ما در کشور نیز با هدف ارتقاء سطح عملکرد، خودپویایی بخشی و پژوهشی خود را مدنظر داشته است.

رئیس موزه ملی ایران بیان داشت: ما 10 آپارتمان پژوهشی در حوزه میراث داریم و 23 کارشناس در حوزه باستان‌شناسی مستقر هستند و فعالیت می‌کنند.

نوکنده خاطرنشان کرد: تا کنون 4 نمایشگاه بین‌المللی از کشورهایی همچون اسپانیا، چین و ایتالیا در موزه ملی برگزار شده است و به زودی نمایشگاه انسان و دریا هزاران سال ارتباط دریا و انسان در موزه ملی ایران برگزار می‌شود.

فارس