به دليل گزارش غلط
​نيسان نقره داغ مي شود

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سايپانيوز، در ماه نوامبر سال 2018، كارلوس قصن، رئيس هيئت مديره وقت نيسان، به اتهام سوءرفتار مالي و اظهارات نادرست و كم جلوه دادن حقوق و مزايا در طول يك دهه به ميزان 9.1 ميليارد ين (معادل 84.71 ميليون دلار) و همچنين انتقال موقت زيان هاي مالي شخصي به حساب شركت نيسان دستگير و روانه زندان شد. نيسان مقام دوم خودروسازي در كشور ژاپن را حفظ كرده است.

در ماه ژوئن 2019 رويترز گزارش داده بود كه امكان كاهش جريمه 4 ميليارد ين نيسان به 2.4 ميليارد ين وجود دارد، در صورتي كه اين شركت خودروسازي، مستندات پرونده را پيش از شروع بازرسي رسمي در اختيار کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار و ارز SESC قرار دهد.

اين جريمه دوره چهار ساله منتهي به سال 2018 را پوشش مي دهد.