​گزارش سهامدار
​زيان 2.3 هزار ميليارد دلاري

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سايپانيوز، زماني كه قوانين آب و هواي سال 2025 لازم الاجرا شوند، شركت هايي كه سوخت فسيلي توليد مي كنند، شركت هاي خودروسازي و كشاورزاني كه محصولاتشان با اين صنعت ارتباط دارد، به ميزان 2.3 هزار ميليارد ارزش خود را از دست مي دهند.

هدف از اين قوانين سخت گيرانه، كاهش آلاينده هاي كربني است. هشدارهاي آن از زمان معاهده پاريس سال 2015 آغاز شد.

هرگونه سياست گذاري ناگهاني مي تواند روي راهبردهاي جاري سرمايه گذاري وقفه ناگهاني ايجاد كند. از اين رو گروه «اصول سرمايه گذاري مسئولانه» PRI يا Principles of Responsible Investing كه توسط سازمان ملل پشتيباني مي شود و نماينده سرمايه گذاراني است كه دارايي آنها 86 هزار ميليارد دلار است، گزارشي را در اين زمينه تهيه و ارائه كرده است.

فيونا رينولدز، مدير اجرايي اين گروه، مي گويد: «هر چه قدر كه واقعيت هاي تغييرات آب و هوايي بروز مي كنند، فشارهاي اجتماعي هم افزايش مي يابند، از اين رو راه حل هاي ارائه شده براي كاهش كربن هم ارزانتر مي شوند، بسيار غيرمحتمل است كه به حكومت ها اجازه داده شود همچون كسي كه در خواب راه مي رود بگذارند دنيا به سمت افزايش دما پيش برود و آنها براي بيدار كردن دنيا به زور متوسل نشوند. اما متوسل شدن به زور تهديدي براي دارايي ها و چالشي براي كل سيستم در سطحي وسيع تر است.»

از بين شركت هاي مرتبطي كه با كاهش شديد ارزش رو به رو خواهند بود، بخش مرتبط با سوخت هاي فسيلي است و امكان دارد بر اساس قوانين جديد، تا يك سوم ارزش خود را از دست بدهند چون دو سوم اثر گلخانه اي ناشي از آلاينده هاي كربني در جهان به خاطر شركت هاي فعال در سوخت هاي فسيلي است.

شركت هاي مرتبط با ذغال سنگ، تا 44 درصد از ارزش خود را ممكن است از دست بدهند. در حالي كه شركت هاي نفت و گاز با ريسك از دست دادن 31 درصد از ارزش دارايي هاي خود رو به رو هستند. بر اساس پيش بيني هاي اين گزارش، تقاضا براي نفت تا سال 2027 به اوج خود خواهد رسيد.

تجزيه و تحليل اين گزارش نشان مي دهد كه صندوق هاي مبتني بر شاخص مثل iShares MSCI ACWI ETF مي تواند تا 4.5 درصد كه معادل 2.3 هزار ميليارد دلار است، در شديد ترين سناريو، از دست بدهند.

خوب البته، اين تغيير رويكردي كه بر اساس قوانين اجباري مي شود، بازنده و برنده هم دارد.

ارزش شركت هايي كه سرمايه گذاري سنگيني در بخش خودروهاي برقي انجام داده اند حداقل دو برابر خواهد شد.

اين گزارش در نشست سران كشورهاي دنيا در مادريد در كنفرانس تغييرات آب و هوا كه توسط سازمان ملل برگزار شده بود و به COP25 معروف است ارائه شده بود.