در لایجه بودجه ۹۹
بانک مرکزی مکلف است ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان پرداخت کند

 براساس تبصره ۱۶ لایجه بودجه ۹۹، در اجرای بند «ب» ماده (٨٣ ) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (٥٢ ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.

تکلیف بانک مرکزی در لایحه بودجه ۹۹:پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان

 ایبِنا