در جلسه علنی امروز؛
طرح تشکیل استان تهران جنوبی اعلام وصول شد

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان طرح تشکیل استان تهران جنوبی را اعلام وصول کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان