لایحه بودجه ۸/۹۹
عوارض خروج از کشور افزایش یافت

 دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ عوارض خروج برای هر مسافر (به جز زائرین حج تمتع و عمره) را ۲۶۴ هزار تومان برای بار اول تعیین کرد. این مبلغ برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و برای سفرهای سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

بر این اساس عوارض خروج سفر دوم ۳۹۶ هزار تومان و برای سفرهای سوم و بیشتر ۵۲۸ هزار تومان خواهد بود.

عوارض خروج از کشور افزایش یافت

 ایبِنا