شعار نمایشگاه کتاب مردم را به کتابخوانی ترغیب می‌کند؟

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا به الان در سی و دو دوره برگزار شده و اکنون به ایستگاه سی و سوم خود رسیده است. شعار نمایشگاه سی و سوم هم انتخاب شد؛ اعضای شورای سیاست‌گذاری سی و سومین نمایشگاه بین‎‌المللی کتاب تهران، «کتاب یعنی زندگی» را به عنوان شعار این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران انتخاب کردند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این شعار تا چه حد مردم را به حضور در نمایشگاه کتاب تشویق و ترغیب می کند؟

در همین راستا درباره شعار سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از تاریخ ۲۶ فرودین تا ۵ اردیبهشت ماه سال آتی برگزار خواهد شد، با عضو شورای سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت و گو کردیم و نظر او را در این باره جویا شدیم.

علی اکبر اشعری عضو شورای سیاستگذاری سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در خصوص شعار سی و سومین دوره این نمایشگاه گفت: معمولاً در برخی رخدادها برای اینکه از فرصت برگزاری آن استفاده کنند، پیامی را به مخاطب منتقل می کنند.

او افزود: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم سعی می‌کند هر سال با انتخاب یک شعار موضوع کتاب را به متن زندگی مردم وارد کند. عمدتاً بحث این بود کتاب نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی مان دارد. در همین راستا امسال شعار «کتاب یعنی زندگی» را انتخاب کردند. «کتاب یعنی زندگی» به این معناست که زندگی بدون کتاب معنایی ندارد؛ زندگی بدون کتاب محدود و تنگ می شود و به همین دلیل انتخاب شعار «کتاب یعنی زندگی» را به عنوان شعار سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب خوبی می دانم.

محمد عزیزی مدیر مسئول نشر روزگار هم درباره شعار سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: شعار «کتاب یعنی زندگی» که برای سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب شده، شعار بسیار واقع بینانه ای است. کتاب واقعاً مانند متن زندگی است. مانند زندگی تلخ و شیرین و فراز و فرود دارد؛ غم و شادی در آن است. موضوعات متنوعی که در زندگی وجود دارد، در کتاب هم جاری است. از طرف دیگر «کتاب یعنی زندگی» به معنای این است که ما در زندگی به همراه، همراز و دوست مهربانی به اسم کتاب نیاز داریم؛ چون کتاب حاصل تجربیات آدم هاست. همین تجربیات در کتاب ها نوشته می شود و شکل هنرمندانه ای به خود می‌گیرد.

او افزود: تجربه های زندگی به وسیله کتاب به مخاطب آن منتقل می شود. از این رو شعار «کتاب یعنی زندگی» را شعار خوبی برای این نمایشگاه می دانم. امیدوارم نمایشگاه سی و سوم به خوبی برگزار شود ومردم از آن استقبال کنند. این شعار می تواند مردم را به حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ترغیب کند؛ به شرط اینکه به درستی و از دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در رسانه ها، صدا و سیما و وزارت ارشاد تبلیغ و اطلاع رسانی شود. هر سال می بینیم اطلاع رسانی درباره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نسبت به سال قبل کمتر می شود. اگر شعار نمایشگاه بین المللی کتاب برای مردم مطرح و اطلاع رسانی شود، این شعار می تواند مردم را به حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تشویق کند. باید در صدا و سیما با نویسندگان و اهل کتاب پیش از برگزاری نمایشگاه کتاب مصاحبه های مختلفی شود و مردم را اقناع کنند که به مطالعه کتاب نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان