معاون دانشگاه آزادخبر داد؛
راه اندازی خوابگاه برای دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد

علیرضا شیخ عطار به جلسه با وزارت علوم در خصوص حل مشکلات دانشجویان افغانستانی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات دانشجویان افغانستانی این بود که بعد از فارغ التحصیلی تنها ۲ هفته برای خروج از ایران مهلت داشتند که مقرر شد این زمان به ۲ ماه افزایش یابد.

معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد از مهیا شدن امکان تحصیل برای دانشجویان پسر در مناطق آزاد خبر داد و گفت: دانشجویان افغانستان دو تیپ هستند؛ تیپ اول دانشجویانی که دارای پاسپورت هستند و از ایران پذیرش گرفته اند و تیپ دوم کسانی اند که پدر و مادرشان در ایران هستند و کارت سبز دارند اما خودشان پاسپورت ندارند که در این صورت مشکل رفت و آمد برایشان سخت است.

وی افزود: به همین منظور چندی پیش برای دانشجویان دختر افغانستانی این امکان فراهم شد که بتوانند در مناطق آزاد درس بخوانند و به زودی با پیگیری های وزارت علوم در شورای امنیت ملی کشور و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط برای دانشجویان پسر نیز فراهم خواهد شد.

خروج فارغ التحصیلان افغانستانی از ایران ۲ ماه افزایش یافت

عطار همچنین از راه اندازی سامانه ای برای فارغ التصیلان افغانستانی خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه اقدامات مربوط به فارغ التحصیلی بدون مراجعه فارغ التحصیلان به ستاد مرکزی انجام می شود که امیدواریم این سامانه تا ۲ ماه آینده آماده شود.

پذیرش دانشجویان غیرایرانی در ۴۰ واحد دانشگاه آزاد

معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد ادامه داد: همچنین با موافقت وزارت علوم، از این پس این دانشجویان می توانند به عضویت انجمن های علمی و فرهنگی در بیایند و خودشان نیز درخواست تاسیس انجمن دهند.

وی با بیان اینکه از بین ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد ۴۰ واحد مجاز به گرفتن دانشجوی غیرایرانی هستند، گفت: در حال حاضر این ۴۰ واحد اقدام به راه اندازی سایت سه زبانه کرده اند و به معرفی واحدها، رشته ها و ... می پردازند.

افزایش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد به ۲۰ هزار نفر

عطار ضمن بیان این مطلب که تا پایان سال تعداد دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد به ۲۰ هزار نفر افزایش می یابد، افزود: این تعداد دانشجو همان چیزی است که در برنامه ششم پیش بینی شده است.

راه اندازی خوابگاه برای دانشجویان غیرایرانی در تهران

معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد همچنین از دستور رئیس دانشگاه برای راه اندازی خوابگاه برای دانشجویان غیرایرانی در تهران خبر داد و گفت: با دستور ریاست دانشگاه برخی ساختمان های دانشگاه آزاد به خوابگاه دانشجویان غیرایرانی اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر دانشجویان غیرایرانی برای تحصیل در مقطع ارشد به دانشگاه آزاد می آیند و ما پیش بینی می کنیم تحصیل دانشجویان غیر ایرانی در مقطع دکتری افزایش یابد.

مهر