سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب شد

«مسعود سلطانی‌فر» وزیر ورزش و جوانان طی حکمی «مهرزاد خلیلیان» را به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: «شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون با هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایید.»

«مهرزاد خلیلیان» سابقه مدیرعاملی سپاهان اصفهان را در کارنامه دارد.

 

 ایرنا