۵ مرحله پیگیری دریافت کمک معیشتی دولت

 مراحل پیگیری برای دریافت کمک معیشتی دولت به شرح زیر است.

مراحل پیگیری غیرحضوری برای دریافت کمک معیشتی دولت به این شرح است:

بیشتر بخوانید

تعیین تکلیف جاماندگان از دریافت بسته حمایتی دولت

1- شماره گیری #6369* (باید کد ملی و شماره همراه به نام سرپرست خانوار باشد)

2- دریافت پیامک / شمول یا عدم شمول و راهنمایی ثبت درخواست در سامانه «حمایت» همراه با کد رهگیری یا شماره حساب ظرف 24 ساعت

3- مراجعه به سامانه hemayat.mcls.gov.ir و ثبت درخواست با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری یا شماره حساب یارانه از روز سه شنبه 5 آذرماه

4- بررسی اطلاعات خانوار و اعلام نتیجه نهایی ظرف 20روز از طریق پیامک

5- پرداخت بسته حمایتی هر دو ماه، در نوبت های بعدی در صورت مشمول شدن

۵ مرحله پیگیری دریافت کمک معیشتی دولت

 تسنیم