اصلاح سه ماده از سند نقشه جامع علمی

منصور کبگانیان دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: در این جلسه گزارشی از اجرای سند نقشه علمی در استان بوشهر ارائه شد که بر اساس این گزارش 95 درصد نفت کشور، 11 درصد مخازن گاز جهان و اقتصاد ساحلی بالا از ظرفیت‌های استان بوشهر است.

وی افزود: همچنین گزارش وضعیت یادگیری در آموزش و پرورش هم ارائه شد که این آمار نگرانی‌هایی ایجاد کرد زیرا این گزارش در سطح استانداردهای جهانی نیست که در این زمینه بررسی‌هایی انجام و قرار شد گزارش کامل‌تر از سوی وزارت آموزش و پرورش ارائه شود زیرا آینده کشور از آموزش و پرورش آغاز می‌شود و مسائل مربوط به این حوزه بسیار مهم است.

به گفته وی، در این جلسه سه ماده از سند نقشه علمی اصلاح شد و کلیات آن به تصویب رسید که در جلسات بعدی تصویب سند سرعت بیشتری می‌یابد.

فارس