ابتکار مطرح کرد؛
تشکیل کارگروهی برای مناسب سازی مدارس دخترانه

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره مناسب سازی فضای مدارس برای دختران اظهار کرد: با توجه به مذاکرات و رایزنی‌هایی که انجام شده است پیگیر تحقق این موضوع هستیم و آن را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

او ادامه داد: برای اجرای این طرح تأمین اعتبار با پیگیری‌های شهرداری انجام خواهد شد تا بر اساس جلسات برگزار شده، در مدارس این طرح را به ثمر برسانیم.

ابتکار با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تحقق طرح مناسب‌سازی فضای آموزشی در مدارس دخترانه گفت: امیدوارم با پیگیری از سوی رسانه‌ها و اهتمامی که شهرداری برای تحقق آن دارد به نتیجه برسیم، همچنین معاونت امور زنان و خانواده هم برای پیشبرد کار اعلام آمادگی می‌کند.

پیگیری برای تثبیت جایگاه زنان در آموزش و پرورش

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات این معاونت برای توجه به جایگاه زنان در آموزش و پرورش با توجه به تغییر چارت این وزارتخانه و تضعیف فعلی جایگاه امور زنان اظهار کرد: جلساتی با وزیر آموزش و پرورش برای تثبیت جایگاه زنان در آموزش و پرورش و توجه بیشتر به آنها برگزار خواهیم کرد.

او تصریح کرد: بر اساس آنچه پیش از این گفته شده بود آموزش و پرورش به ما قول داده است تا جایگاه زنان و این دفتر در وزارتخانه ارتقا پیدا کند؛ البته هنوز قطعی نشده است و پیگیر این تصمیم هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان