معاون پارلمانی رئیس جمهور :
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به مصلحت کشور نیست

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به جزئیات استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: بخشی از برنامه‌های دولت در وزارت جهاد تعریف شده است و امیدواریم با درک مشترک دولت و مجلس این موضوع هم در مدت قانونی خود حل شود و در این شرایط شاهد ایجاد مشکل در بخش وزارت مهم جهاد کشاورزی نباشیم.

امیری ادامه داد: دولت و رئیس جمهور حق نمایندگان مجلس را در حوزه نظارت تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح را می‌دانند، ضمن اینکه دولت فعلی یک دولت قانونمدار است و هر زمانی که نمایندگان از وزرا در صحن علنی یا کمیسیون‌های مختلف سوالاتی را مطرح کردند وزرا حضور پیدا کردند.

او گفت: اینکه مجلس حق سوال و نظارت بر وزار را دارد، هیچ تردیدی نیست؛ ولی اینکه این حق چه زمانی اعمال شود، مهم است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی یکی از ارکان تنظیم بازار و تأمین کننده مواد غذایی مورد نیاز کشور است، به همین دلیل در شرایط فعلی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به مصلحت کشور نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان