سرپرست اداره کل بازرسی گمرک ایران منصوب شد

 مهدی میر اشرفی در حکمی سرپرست جدید دفتر بازرسی گمرک ایران را منصوب کرد. بر اساس این گزارش ابراهیم قهرودی به عنوان سرپرست اداره کل بازرسی گمرک ایران منصوب شده است. پیش از این کاوه به عنوان مدیر کل بازرسی گمرک ایران فعالیت می‌کرد.

گفتنی است، ابراهیم قهرودی با 29 سال سابقه یکی از مدیران گمرک ایران است که سوابق مختلفی در گمرکات اجرایی، حوزه بازرسی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی داشته است.

بر این اساس، سرپرست جدید بازرسی گمرک، 2 سال به عنوان معاون گمرک اصفهان، 7 سال در سمت معاون بازرسی گمرک و همچنین 4 سال به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی فعالیت کرده است.

مهمترین سابقه قهرودی حضور 15 ساله در بازرسی گمرک و همچنین فعالیت 2 ساله به عنوان مدیر کل بازرسی گمرک ایران بوده است. سرپرست جدید بازرسی گمرک ایران پیش از این سمت، به عنوان نماینده تام الاختیار گمرک ایران در سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد فعالیت کرده است.

 تسنیم