قدردانی دبیر هیات عالی گزینش ریاست جمهوری از هیات مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، اهتمام به موضوع انضباط اداری و مالی، تلاش های صورت گرفته به منظور تصویب ساختار تشکیلات هسته های گزینش مناطق دوازده گانه در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، تسریع در پاسخگویی به واحدهای بیمه ای و درمانی، برنامه ریزی و انجام بازرسی های دوره ای کیفی در جهت ارزیابی مستمر عملکرد هسته های گزینش مناطق و افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان، تدوین مجموعه آسیب شناسی اقدامات گزینشی در حوزه های تحقیق، مصاحبه و صدور رأی، کاهش جدی هزینه های جاری مجموعه گزینش و واحدهای تابعه از اهم اقدامات صورت گرفته در هیات مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی و هسته های گزینش مناطق تابعه بوده است.