«معکوس» از چهارشنبه اکران می‌شود

غلامرضا فرجی سخنگوی شواری صنفی نمایش، درباره مصوبات امروز این شورا  اظهار کرد: فیلم «معکوس» از ۲۹ آبان در سرگروه آستارا به جای «مسخره‌باز» اکران می‌شود. اکران فیلم غنی زاده در زیر گروه ها ادامه دارد.

او افزود: سینما‌هایی که در چرخه اکران حسب حواله شورا رعایت سانس نمایش فیلم را نکنند، در مرحله اول تذکر می‌گیرند. در مرحله بعد به صورت مکتوب در صورت عدم اجرای صحیح سانس چرخشی با تصویب شورای صنفی از صدور حواله آن‌ها جلوگیری می‌شود.

فرجی ادامه داد:کف فروش بقیه فیلم‌ها هم بررسی شد و نمایش آن‌ها ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان