سخنگوی ناجا:
پلیس هیچ‌گونه مماشاتی با برهم زنندگان نظم و امنیت ندارد

 سردار احمد نوریان سخنگوی ناجا در پی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین گفت: مردم عزیز با هوشیاری و درایت ضمن طرد عناصر فرصت طلب و خود فروخته در برقراری نظم و آرامش عمومی، پلیس خدمت گزار خود را یاری کنند.

وی گفت: در پی تماس‌های مکرر و مطالبات مردمی از پلیس مبنی بر بازگشت آرامش به جامعه و برخورد با ناامن کنندگان و اخلال گران نظم و امنیت، نیرو‌های انتظامی براساس وظایف ذاتی و قانونی خود هیچ گونه مماشاتی با برهم زنندگان نظم و امنیت نداشته و با شناسایی سرکردگان و عوامل میدانی با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان