مدیر کل امور مالیاتی یزد:
جلوگیری از فرار مالیاتی گامی موثر در تحقق عدالت

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران، منوچهر اسدی،مدیر کل امور مالیاتی یزد اظهار داشت : در شرایط فعلی که کشور ایران در جنگ نابرابر اقتصادی قرار دارد باید به تحریم های ظالمانه دشمنان به دید یک فرصت نگاه کرد و با اتکای بودجه جاری کشور به درآمدهای مالیاتی به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کرد که این مسئله نیزهمواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.
وی همچنین از کارمندان سازمان امور مالیاتی به عنوان سربازان این جنگ اقتصادی یاد کرد و افزود: افزایش فشارها و تحریم‌های بین‌المللی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، شرایط خطیر و پرمسئولیتی را در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی و تأمین بخش مهمی از هزینه‌های جاری کشور بر عهده دستگاه مالیاتی قرار داده است .
اسدی با بیان اینکه افزایش درآمد‌های مالیاتی به معنای گرفتن مالیات بیشتر از مردم و فشار به تولیدکننده ها نیست تصریح کرد: با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و شناسایی پایه های جدید مالیاتی کاهش درآمدهای نفتی را می توان جبران کرد که این خود گامی موثر در تحقق عدالت مالیاتی نیز به شمار می رود.
مدیر کل امور مالیاتی یزد خاطر نشان کرد: با توجه به جرم انگاری فرار مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و مجازات ‎ های تعیین شده و در راستای شفاف سازی درآمدهای واقعی از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای برخورد قاطع با مرتکبان فرار مالیاتی استفاده خواهد شد که در این مسیر نیازمند همراهی همه ارگانها و مردم هستیم.