در راستاي استقرار حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال انجام شد :
معرفي معاون فناوري و برنامه ريزي مديرعامل بانك صنعت و معدن

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن،حسين مهري رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك ياد شده در اين مراسم كه روز يكشنبه 19 آبان ماه جاري برگزار شد بيان داشت: مهمترين اقدام بعد از اصلاح ساختار و فرآيندها، اجراي سياستهاي جديد بانك است و ضرورت دارد پس از شفاف سازي در خصوص اهداف و سياستهاي اصلي به سرعت وارد فاز اجرايي شويم.
دكتر مهري همچنين اجراي بانكداري ديجيتال و شركتي و رفع مشكلات سيستم Core Banking را از اهم برنامه هاي بانك برشمرد و گفت: لازم است برنامه ريزي هوشمند براي حفظ برند بانك صنعت و معدن داشته باشيم .
وي در تشريح ساختار جديد بانك گفت: با توجه به ساز و كارهاي جديد اين بانك و تغييرات انجام شده در بخش هاي مختلف ضرورت داشت سيستم نظارتي از بخش اجرايي جدا شود و به همين منظور معرفي معاونين مديرعامل به عنوان هيأت اجرايي در دستور كار قرار گرفت و با توجه به اهميت استقرار بانكداري ديجيتال منصور يوسفي نيا به عنوان معاون فناوري و برنامه ريزي مديرعامل معرفي گرديد.
مهندس حسين عسكري عضو هيات مديره اين بانك در نشست ياد شده عنوان داشت: اجراي بانكداري ديجيتال يك پرو‍ژه مهم است كه همه بخش هاي بانك را تحت الشعاع قرار مي دهد و براي ايجاد زيرساخت ها و فرآيندهاي آن بايد از همفكري همه رده هاي مديريتي و كارشناسي در بانك بهره برد.
علي موحدنژاد ديگر عضو هيات مديره بانك صنعت و معدن با اشاره به اهميت استقرار بانكداري ديجيتال و شركتي بر اجراي اين سياست راهبردي با تلاش تمامي كارشناسان بانك تأكيد كرد.
گفتني است،بازنگري و بهبود فرآيندهاي اجرايي و رويه هاي بانك، بازنگري روند تدوين و پايش بودجه بانك، ايجاد يكپارچگي ميان تمامي برنامه ها و فعاليت هاي بانك با اهداف و استراتژي هاي برنامه هاي استقرار بانكداري ديجيتال، راهبري و مديريت بانكداري ديجيتال و تقويت زيرساخت ها و سامانه هاي حوزه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات اين بانك از وظايف مهندس يوسفي نيا در سمت ياد شده است.
يوسفي نيا فارغ التحصيل رشته مهندسي الكترونيك از دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيات علمي دانشگاه فني حرفه اي بوده و در كارنامه وي معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه فني حرفه اي، مشاور بانكداري ديجيتال و مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه فني حرفه اي و مديريت برنامه بانكداري ديجيتال بانك صنعت و معدن به چشم مي خورد.