کمک ۳۰۰ میلیون تومانی به ۱۰ فیلمساز جوان

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی در حساب توئیتری خود نوشت: یکی از دغدغه‌های فیلمسازان جوان خوش‌قریحه، سرمایه‌جویی است و سوء استفاده سوداگران از ایده‌های خلاقانه آنان. عمده این ایده‌ها فیلم‌هایی کم‌‌بودجه هم هستند. امسال به ۱۰ فیلم، هر فیلم ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض می‌شود.

وی اضافه کرد: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، آماده پذیرش ایده‌هاست.

محمد حمیدی‌مقدم مدیرعامل جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این باره گفته است: عنوان فیلم تجربی برای فیلمسازان کوتاه و حتی بلند، عنوانی امیدبخش است. مرکز گسترش قرار است نگاه حمایتی را برای رشد چنین تفکری انتخاب کند و ما هم هیچ قیدی نداریم که طرح ارائه‌شده از سوی یک فیلمساز با تجربه ساخت اثر سینمایی است یا یک فیلمساز کوتاه. ما احساس نمی‌کنیم فیلمنامه به جایی داده شده است یا نه، مرکز می‌خواهد جریان‌سازی خودش را داشته‌باشد. با توجه به تکراری بودن برخی کارها و ژانرها در سینمای داستانی، مرکز مستند چنین رویکردی را ضروری می‌بیند.