بانک مرکزی اعلام کرد؛
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۴ آبان ۹۸

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۴ آبان ۹۸ / کاهش قیمت ۲۷ ارز دولتی + جدول

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد بر این اساس نرخ ۹ ارز ثابت ماند، ۲۷ ارز کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت.
 
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۴ آبان ۹۸ / کاهش قیمت ۲۷ ارز دولتی + جدول
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۴ آبان ۹۸ / کاهش قیمت ۲۷ ارز دولتی + جدول
 
باشگاه خبرنگاران جوان