نیروی انسانی آموزش دیده ضامن اجرای موفق طرح های پستی است

اداره کل پست استان کردستان در ارزیابی عملکرد کیفی،طی یکسال گذشته جز استانهای برتر بوده، در گفت و گویی که نشریه پیام کیفیت با شهاب وحیدیان مدیر کل پست این استان انجام داده ، مهمترین دلایل این موفقیت و برنامه های پیش روی این استان به منظور ارتقا وضعیت موجود تشریح شده است.

-مهمترین عواملی که منجر به موفقیت این استان در کسب رتبه برتر شد، چیست؟

برنامه ریزی مدون، تشکیل کارگروه کیفیت و تیم ویژه ممیزی کنترل کیفیت، بازدیدهای میدانی و شناسایی نقاط ضعف و مطرح نمودن آن درجلسات هفتگی کیفی به منظور تجزیه و تحلیل عوامل بروز بی ترتیبی، ارایه راهکار، اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی از عوامل مهم موفقیت استان به شمار می آید که در نتیجه همکاری تمامی کارکنان پست این استان به ثمر نشسته است.

-به روز رسانی شاخص های ارزیابی کیفی، چه تاثیری بر بهبود عملکرد شبکه داشته است؟

با توجه به اینکه خدمات قابل ارایه توسط صنعت پست در حوزه های تجاری در دنیا شناخته شده است و حضور و بقاء آن در بازار نیازمند یک برنامه مدون و رعایت معیارهای کیفی است، در همین راستا دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان سهم بسزایی در ارتقا سطح کیفیت درشبکه به عهده دارد. رشد کنونی در ابعاد مختلف در سطح شبکه نتیجه اقدامات و روشهای اصلاحی، کنترل های به موقع و اثربخش و ازهمه مهمتر بازخورد آن در سطح شبکه بوده است.

-چه اقدامات و برنامه هایی را برای اجرای امور کیفی و اشاعه فرهنگ کیفیت در شهرستانها دنبال می کنید؟

برنامه ریزی و سازماندهی مناسب تیم کیفیت و تعیین مالکین سنجه از مسئولین،کارشناسان و کارکنان ادارات استان و شهرستانهای تابعه، تشکیل گروه مجازی کیفیت در پیام رسان گپ و استفاده بهینه از این فضا در راستای اطلاع رسانی به موقع، حضور همکاران اجرایی و ستادی در جلسات کیفیت و ارایه عملکرد آنها به صورت فردی و تبیین تاثیر عملکردشان درسنجه کیفیت، باز آموزی و توانمند سازی نیروی انسانی از قبول تا تجزیه، رهسپاری و توزیع و همچنین کنترل روزانه تمام امور کیفی در تمام شهرستانهای استان، از مهمترین برنامه های استان است.

-آیا برای حفظ جایگاه برتر استان، در ماه های آتی برنامه ای دارید؟

بدست آوردن جایگاه برتر به عنوان یک هدف و عامل انگیزشی بسیار موثر در بین کارکنان مجموعه است، اما حفظ و تداوم این موفقیت تلاشی همه جانبه و همگانی را می طلبد، بنابراین پست استان ضمن تلاش در جهت حفظ جایگاه فعلی، برنامه های هوشمندانه ای برای تداوم و بهبود وضعیت موجود در دستور کار دارد.

-به نظر شما در بازار رقابتی فعلی، سرمایه گذاری جهت ارتقای کیفیت خدمات امری منطقی است؟

بله. هرگونه هزینه و سرمایه گذاری در این رابطه مثبت است و آورده اقتصادی به همراه خواهد داشت. امروز، درفضای کسب و کار که رقابت یکی از مولفه های اصلی آن است، سازمانها و بنگاههای اقتصادی ماندگار خواهند بود که به موضوع کیفیت بیشتر بپردازند و به اصل مشتری مداری و حفظ بازار پایبند باشند.

- با توجه به اهمیت مقوله مشتری مداری در شرایط بازار رقابتی فعلی،چه اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته است؟

پست استان در راستای مشتری مداری اقدامات بسیار موثری در برنامه کاری خود دارد به نحوی که ضمن تلاش در جهت نگهداشت مشتریان فعلی، در خصوص شناسایی بازارهای بالقوه، با در نظر گرفتن اهداف عالی شرکت که همانا به روزتر شدن خدمات به مشتریان است، اقدامات گسترده ای انجام شده است.

بنابراین، توجه به خواست مشتریان و رضایتمندی آنها از اهم اهداف همکاران پستی استان است و در این زمینه با بازرسی های هفتگی و روزانه به صورت محسوس و نامحسوس از واحدهای اجرایی به ویژه قبول و توزیع، نظرات مشتریان در جلسات کیفی و فنی مورد ارزیابی و نهایتاٌ در جهت اصلاح امور در دستور کار قرار می گیرد.

با توجه به اینکه اجرای پروژه ستاپ در سطح شبکه مطرح و به عنوان راهکاری برای بقاء و ارتقا پست در دست اجراست و با توجه به تجربه ای که از طرحها و پروژه های متعدد در گذشته داریم، می دانیم همراهی نیروی انسانی در اجرای طرح ها، از اهمیت زیادی برخوردار است و هرگونه کارایی و اثربخشی در سازمان به نحوه بکار گیری و تفکر آنها مرتبط می شود.بنابراین، در صورتیکه به دو بحث آموزش و انگیزش نیروی انسانی توجهی نشود، پیشرفت و انجام هیچ پروژه ای مقدور نیست.

در پروژه ستاپ نیز باتوجه به کمیته ها و برنامه های متعدد، نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی و بازوی توانمند پروژه ها محسوب می شوند. به همین دلیل، در صورتیکه این نیروها آموزش های لازم قبل از شروع و حین اجرای پروژه را نبینند، با چالش های بزرگی مواجه خواهیم شد.

علاوه بر این، بحث انگیزش کارکنان هم باید مورد نظر قرار گیرد، چرا که تامین نیازهای مادی و معنوی تک تک کارکنان در افزایش بهره وری شرکت و تحقق هدف ها تاثیر مستقیم دارد.