قطره ها رودی از غیرت شدند

به گزارش سازمان استاندارد ملی ایران، متن پیام به این شرح است؛
با پیروزی انقلاب اسلامی، باران توطئه‌ها باریدن گرفت و شیطان بزرگ، آمریکا با دخالت‌های آشکار و پنهان سعی در ایجاد جریانهای انحرافی در نهضت مردمی داشت.
همچنین در سراسر کشور به ویژه در دانشگاهها حرکت‌هایی صورت می گرفت تا جو سیاسی جامعه را پیچیده تر کرده و به نفع آمریکا به پیش ببرند.
در چنین شرایطی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ( ره ) با درک فرمایش امام (ره )مبنی بر اینکه همه گرفتاری های ما از آمریکاست به عنوان لبیک به بیانات معمار کبیر انقلاب و وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و اموال ملت ایران، سفارت آمریکا در تهران را به تصرف خود درآوردند.
فردای آن روز امام راحل، حرکت دانشجویان را تایید کردند و آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب سال ۵۷ خواندند.
با فتح لانه جاسوسی علاوه بر افشای ماهیت چهره های سازش کار داخلی و دمیده شدن روحیه بیداری و هوشیاری، وحدت و همبستگی در امت مسلمان، ابهت پوشالی آمریکا در جهان شکسته شد و هیئت حاکمه آمریکا را به خفت کشاند.
سالروز تسخیر لانه سست و بی بنیاد جاسوسی آمریکا را گرامی می داریم.