‏تخفیف های گسترده بیمه ایران برای انواع بیمه نامه ها

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، اعمال این تخفیف ها به هنگام صدور بیمه نامه ها از تاریخ 15 تا 24 آبان ‏‏98 از طریق سیستم حامی تحت وب واحدهای اجرایی و نمایندگی های بیمه ایران سراسر کشور برای بیمه گذاران محترم امکان پذیر خواهد بود.

تخفیفات بیمه نامه های ‏بیمه ایران از تاریخ 15‏‏/8‏‏/98 - به مدت 10 روز - به شرح زیر اعلام شده است:

‏-‏ بدنه اتومبیل(حداکثر تا 15 درصد )

‏-‏ بیمه آتش سوزی صنعتی و غیرصنعتی (10 درصد)‏

‏-‏ بیمه حوادث و عدم النفع رانندگان (20 درصد)‏

‏-‏ بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی (20 درصد) ‏

‏-‏ بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالای ایرانی (20 درصد)‏

‏-‏ بیمه مسئولیت کارفرمایان ( 10 درصد)‏

‏-‏ بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمانها (20 درصد)‏

‏-‏ بیمه وقفه در کسب و کار پزشکان و پیراپزشکان(20 درصد)‏

‏-‏ بیمه حوادث انفرادی ( 20 درصد)‏