شهرداری به نیروی انتظامی زمین می‌دهد

به گزارش خبرگزاری فارس در یکصد و هفتاد و سومین جلسه علنی شورا، طرح «الزام شهرداری تهران به همکاری با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در زمینه کمک به تامین زمین در مناطق ۲۲ گانه تهران برای ساخت کلانتری» به پیشنهاد علی اعطا و با امضای ده نفر از اعضای شورا تقدیم هیات رئیسه شد.

در صورت تصویب این طرح، شهرداری تهران مکلف است ضمن تعامل با نیروی انتظامی در هر منطقه، یک قطعه زمین را به منظور ساخت کلانتری مشخص و برای اخذ مجوز واگذاری حق بهره‌برداری به فاتب به شورای اسلامی شهر تهران معرفی کند.

در این طرح پیش بینی شده است، نیروی انتظامی هزینه‌های ساخت کلانتری را تامین و ظرف مدت حداکثر ۱۵ ماه ساختمان آن را احداث و آماده بهره برداری کند.

لازم به ذکر است بر اساس بررسی‌های نهادهای مسئول از جمله استانداری تهران در افق درازمدت به ۲۰۰ کلانتری نیاز دارد.