ساخت تصفیه آب پلاسمایی با استفاده از فناوری نانو

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فلزات سنگین از موادی هستند که وجود آن‌ها در آب آشامیدنی می‌تواند ضرر‌های زیادی برای انسان داشته باشد. محققان ایرانی موفق شدند سامانه تصفیه آب پلاسمایی طراحی کنند تا فلزات سنگین را از آب حذف کند و آلودگی آب آشامیدنی را کاهش دهد.

طبق گفته محققان این سامانه بدون نیاز به جذب و فرآیند فیلتراسیون، توانایی حذف چند نوع فلز سنگین از آب را دارد. این سامانه با ایجاد کاویتاسیون، پلاسمایی، رادیکاتور‌های آزاد و الکترو‌دهایی در آب ایجاد می‌کند که موجب از بین بردن فلزات سنگین موجود در آب آشامیدنی در کوتاه ترین زمان می شود.

ضمن اینکه تصفیه آب با این روش حذف درصد بالایی میکرو ارگانیسم‌هایی موجود در آب و بوی بد ناشی از پشت سد ماندن آب و وجود آبزیان در آب را بدنبال دارد. بنابراین اثربخشی این روش تصفیه آب از روش‌های سنتی مورد استفاده بیشتر است.

تصفیه آب با این روش دیگر پساب تولید نمی‌کند و باعث کمتر مصرف شدن منابع آبی می‌شود ضمن اینکه در این روش تنها از جریان برق برای تصفیه آب استفاده می‌شود. هچنین عدم استفاده از مواد شیمیایی و فیلتر، هزینه‌های جاری تصفیه آب را کاهش می‌دهد.

فناوران این سامانه می گویند، تصفیه آب با این روش پساب تولید نمی‌کند آنچه که از حذف فلزات سنگین ایجاد می‌شود نوعی لجن فشرده و کم حجم است که مدیریت دفع آن راحت‌تر است و از این رو به کاهش آلودگی زیست محیطی کمک می‌کند.