تقدیر شهردار نجف از شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری فارس، لوح تقدیر و هدیه شهردار نجف توسط مهندس عدی، شهردار منطقه یک این شهر به امیرحسین جابر انصاری نماینده معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در شهر نجف اعطا شد.

شهرداری تهران در هفته‌های گذشته با اعزام 350 نیروی خدمات شهری و تعدادی دستگاه و تجهیزات، مسئولیت نظافت بخش‌هایی از شهر نجف را برعهده گرفت. ماموریت این نیروها تا 30 مهرماه ادامه خواهد داشت.