افتتاح فاز دوم توسعه شرکت پارس آبزیان رسول
با حضور وزير صنعت ، معدن و تجارت و تأمين مالي بانك صنعت و معدن

به گزارش پایگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، اين شركت با تسهیلات سرمایه ثابت 62 میلیارد ریال و تسهیلات سرمایه درگردش 250 میلیارد ریال از سوي بانك ياد شده مورد بهره برداری قرار گرفت.
شرکت پارس آبزیان رسول در زمینه فرآوری، بسته بندی و صادرات آبزیان (انواع ماهی و میگو و دیگر آبزیان دریایی) فعال است و محصولات تولیدی خود را به کشورهای خارجی نیز صادر می کند.
این شرکت هم اکنون دارای ۵ سردخانه بزرگ و ۸ تونل انجماد با ظرفیت هر کدام ۵ تن است که برای ۳۶۰ نفر ( ۶۰ نفر مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت فصلی) شغل به وجود آورده است.