۱۰ فدراسیون در انتظار مجمع انتخاباتی تا پایان سال

وزارت ورزش وجوانان در ۶ ماه نخست سال با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون های بیماری های خاص، وزنه برداری، کشتی، کونگ فو، جودو و چوگان، باید ۱۰ مجمع دیگر برگزار کند.

از این تعداد سه فدراسیون والیبال، ورزش های رزمی و همگانی در انتظار تایید صلاحیت نامزدها بسر می برند و فدراسیون های دوومیدانی و تنیس که مدتی پیش ریاست چهارساله های آنها به پایان رسیده است، در صف ثبت نام از نامزدها هستند.

حال با پایان دوره چهارساله پنج فدراسیون پزشکی ورزشی در (۶ آبان ماه)، تنیس روی میز (۱۶ آبان ماه)، موتورسواری و اتومبیلرانی (۳ بهمن ماه)، ورزش های دانشگاهی (۱۷ اسفندماه) و شطرنج (۲۴ اسفندماه)، وزارت ورزش و جوانان، تا پایان سال باید مجمع انتخاباتی ۱۰ فدراسیون را برگزار کند و به نظر می رسد برای این پنج فدراسیون سرپرست تعیین کند.

ثبت نام انتخابات فدراسیون والیبال از روز شنبه ۹ شهریور ماه سال جاری آغاز شد.

وزارت ورزش و جوانان در دولت های یازدهم و دوازدهم بیش از ۷۰ مجمع انتخاباتی برگزار کرده است.

ایرنا