دولت به وظاف قانونی‌اش برای افزایش واقعی دستمزد کارگران عمل نکرده است

علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: دولت بر اساس ترتیباتی که در قانون گذاشته شده، مکلف است از طریق تعیین دستمزد مناسب، مشکلات و کاستی‌های کارگران را جبران کند.

وی افزود: گله ما از دولت آن است که چرا این وظیفه قانونی را به خوبی انجام نداده و کارگران چیزی بیش از حق و حقوق خود نمی‌خواهند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: اگر حقوق کارگران متناسب با قانون تنظیم و تدوین شود، نیازی نیست در مورد مسائل دیگر نظیر بن کارگری، سید معیشت، بن مسکن و... گفت‌وگویی صورت گیرد، چرا که همان حقوق و دستمزد واقعی نیازمندی کارگران را رفع خواهد کرد.

محجوب گفت: دولت هیچ تکلیفی طبق قانون در مورد تنظیم و تدوین حقوق کارگران ندارد، این در حالی است که همین موضوع هم به خوبی و طبق قانون اجرایی نمی‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه تعیین حقوق و دستمزد کارگران و آنچه که بر گردن دولت قرار داشته و مکلف به اجرای قانون است، به خوبی انجام نمی‌گیرد، لذا نمایندگان مجلس و جامعه کارگری به سراغ دیگر مباحث نظیر سبد معیشت، بن کارگری و راه‌های جبرانی به منظور تأمین معیشت کارگران، همسان‌سازی بازنشستگان و... می‌روند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی تأمین اولیه کارگران (تعیین واقعی حقوق و دستمزد) تأمین نمی‌شود و چون معیشت آنها به سختی می‌افتد، به دنبال جبران این موضوع از راه‌های دیگر (بن کارگری، سبد معیشت و... ) می‌روند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: فعالان اقتصادی در شرایط فعلی توانسته‌اند از راه‌های مختلف حق و حقوق خود را وصول کنند، اما کارگران فقط توانسته‌اند حق و حقوق و دستمزدشان را وصول کنند.

وی خاطرنشان کرد: جامعه کارگری در مورد میزان افزایش حقوق‌شان در سال آینده ناامید هستند، چرا که دولت در طول سال‌های اخیر نشان داده است که نسبت به افزایش رقم واقعی حقوق و دستمزد کارگران به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.

محجوب گفت: کارگران هیچ چیزی جز حق و حقوق خود از دولت نمی‌خواهند و چون قدرت خرید جامعه کارگری از دست رفته است، پیشنهاد جبران از طریق راه‌های مختلف را به دولت دادند و بر همین اساس، کارگران هیچ انتظاری ندارند که دولت از جیبش اعتباراتی را درآورده و به جیب کارگران بریزد و می‌گوییم دولت فقط هر آنچه از جیب کارگران بیرون رفته را به سرجایش بازگرداند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تعینی حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: نمایندگان کارگر و کارفرما و دولتمردان در این شورا حضور داشته و آنها در مورد تعیین دستمزد کارگران صحبت می‌کنند، این در حالی است که جامعه کارگری فقط یک رأی از سه رأی را دراختیار دارند و دولت و کارفرما همواره متفاوت از کارگران فکر کرده‌اند.

محجوب گفت: متأسفانه چون دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار نظرات جامعه کارگری را برنمی‌تابند، متفاوت از کارگر فکر کرده و عمل می‌کنند و هیچ وقت هم فرمان حمایتی را به سمت جامعه کارگری نگرفته‌اند، هر چند که علیه کارگر هم نیستند.

وی خاطرنشان کرد: جامعه کارگری به هیچ وجه دنبال اضافه حقوق نیست، بلکه ترمیم، اصلاح و بازگرداندن قدرت خرید کارگران مدنظر این جامعه است، این در حالی است که این قدرت خرید در طول سالهای گذشته همواره از دست رفته است.

وی در پایان گفت: دولت اگر می‌تواند با اعتبارات مالی این قدرت خرید از دست رفته کارگران را بازگرداند باید هر چه سریع‌تر اقدام عملی کند، در غیر این صورت باید سبد کالا، بن کارگری و بن مسکن را درنظر بگیرد.