پرداخت تسهیلات بانکی به ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار با ضمانت کمیته امداد

پرداخت تسهیلات بانکی به ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار با ضمانت کمیته امداد

حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ما برای ضمانت تسهیلات دو استراتژی متفاوت داریم.

وی با بیان اینکه ما درحال حاضر یک حساب ضمانت تسهیلات راه اندازی می‌کنیم، گفت: این حساب امسال مصوب شده است و در مراحل انجام کار‌های نرم افزایی و اجرایی است.

عبدالملکی گفت: در این استراتژی مقرر شده است کمیته امداد ضمانت افرادی که خواستار وام هستند را انجام دهد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه امسال مقرر شده است برای ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار به صورت پایلوت این کار انجام شود، ادامه داد: در صورت استقبال از این روند سال بعد این امر را توسعه می‌دهیم.

عبدالملکی با بیان اینکه یک روند مردمی هم برای ضمانت پرداخت تسهیلات نیز وجود دارد، گفت: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، اصناف، افراد توانمند و خیر می‌توانند ضامن نیازمندان شوند، همچنین وب سایت موکب اشتغال محرومان این امر را پوشش می‌دهد.

وی گفت: افرادی که مشکل ضمانت دارد توسط کارشناسان ارزیابی می‌شوند به افراد خیر معرفی می‌شوند.

عبدالملکی با بیان اینکه نرخ نُکول تسهیلات بانکی خانواده کمیته امداد در کل کشور حدود ۱ درصد است، خاطرنشان کرد: باوجود اینکه این افراد نیازمندترین افراد جامعه هستند، خوش حساب‌ترین مشتریان بانکی می‌باشند.