رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:
مرگ بیمه‌های زندگی با اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده

 

غلامرضا سلیمانی روز چهارشنبه در همایش بیمه‌های عمر و تامین آتیه، افزود: باید از ابزارهایی استفاده کرد که بیمه‌شوندگان با رضایت وارد بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در این بخش شوند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه باید از ابزارهای نوین در بخش بیمه زندگی استفاده کرد، ادامه داد: از مشکلات و چالش های بیمه این است که افراد بیمه شده نمی‌دانند که شرکت‌های بیمه، پول آنها را کجا سرمایه‌گذاری کرده اند.

سلیمانی اضافه کرد: باید شرایطی فراهم شد تا از افراد بیمه شده سوال شود که تمایل دارند پول آنها در چه بخش‌های اقتصادی (بانک، بورس، مسکن و ...) سرمایه‌گذاری شود.

وی گفت: در صورت تنوع دادن به ابزارهای سرمایه‌گذاری در بیمه، می‌توان شرایطی را فراهم کرد تا افرادی که توان و یا علاقه به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند، به بیمه‌ها اعتماد کرده و در آنها سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بر اساس سند چشم انداز صنعت بیمه ایران در افق سال ۱۴۰۴ باید به رتبه نخست در منطقه غرب آسیا دست می‌یافت اما اکنون در جایگاه چهارم قرار دارد.

سلیمانی با اشاره به پرتفوی صنعت بیمه گفت: در نیمه نخست امسال حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حق بیمه در کشور تولید شد که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال از هدفگذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر برود.

وی ادامه داد: قرار بود بر اساس برنامه ششم توسعه باید ضریب نفوذ بیمه در کشور به هفت درصد می‌رسد اما اکنون عقب‌تر از این هدف است.

رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: در کشورمان ۱۴.۴ درصد از پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه زندگی است در حالی که در کشورهای پیشرفته به حدود ۵۸ درصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه عملکرد بیمه‌های زندگی باید شفاف باشد، گفت: اکنون وضعیت سرمایه‌گذاری در بانک و بورس شفاف است به طوری که افراد می‌دانند که در هر لحظه ارزش دارایی آنها به چقدر رسیده است اما در بیمه اینگونه نیست.

رئیس کل بیمه مرکزی خاطر نشان کرد: اکنون ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که صنعت بیمه باید بخشی از آن را جذب کند.

وی با بیان اینکه صنعت بیمه در استفاده از تکنولوژی، ضعیف است، اظهار داشت: بیمه دیجیتال باید تا پایان امسال اجرایی شود، همچنین باید به سوی بیمه هوشمند برویم.

سلیمانی با انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده، گفت: شنیده می‌شود که به علت کاهش درآمدهای نفتی قرار است از صنعت بیمه به ویژه زندگی، مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود.

وی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌های زندگی به معنای مرگ این نوع بیمه است، اضافه کرد: در صورت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه‌ای، هزینه تمام شده برای مشتریان افزایش یافته و بدین طریق، افراد به جای بیمه می‌روند پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 ایرنا