شوک بورس به سهامداران

به گزارش خبرنگار ایبِنا، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با افت سنگین حداقل ۳.۵ درصد مواجه شدند.

ریزش همه شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۱۰۸۹۲) واحد ریزش معادل (۳.۴۱) درصد به ۳۰۸ هزار ۹۷۸ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۲۹۲۷) واحد افت معادل (۳.۴۱) درصد به ۸۳ هزار ۴۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۲۹۷۱) واحد رشد معادل (۳.۳۱) درصد به ۸۶ هزار و ۷۷۵ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۱۹۸۹) واحد افزایش، معادل (۳.۳۱) درصد به ۵۸ هزار و ۷۵ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۲۴۲۰) واحد کاهش، معادل (۳.۳۹) درصد به ۳۵۳ هزار و ۶۷۲ واحد، شاخص بازار اول با (۷۷۸۹) واحد افت معادل (۳.۳۷) درصد به ۲۲۳ هزار ۵۱۹ واحد و شاخص بازار دوم با (۲۲۷۱۸) واحد کاهش معادل (۳.۴۶) درصد به ۶۳۲ هزار و ۹۹۰ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۶ نماد « فارس با (۶۳۷) واحد، فولاد با (۲۴۱۹۷۳) واحد، شتران با (۳۵۷) واحد، پارسان با (۳۳۳) واحد، تاپیکو با (۳۰۹) واحد، رمپنا با (۲۹۴) واحد و شپنا با (۲۹۱) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

کاهش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «تامین آب، برق و گاز با (۲۸) واحد کاهش معادل (۴.۰۷) درصد به ۶۶۸ واحد، لاستیک با (۲۹۱۹) واحد افت معادل (۴.۱۳) درصد به ۶۷ هزار و ۶۹۹ واحد، فنی مهندسی (۱۰۸) واحد کاهش معادل (۴.۴۳) درصد به ۲ هزار و ۳۴۹ واحد، اداره بازارهای مالی (۱۰) واحد افت معادل (۴.۵۸) درصد به ۲۱۵ واحد، انبوه سازی با (۱۰۳) واحد ریزش، معادل (۴.۶۰) درصد به ۲ هزار و ۱۴۰ واحد، کانی غیرفلزی (۷۲۹) واحد کاهش معادل (۴.۸۹) درصد به ۱۴ هزار و ۱۹۴ واحد، وسایل ارتباطی با با (۶۷۱) واحد افت معادل (۵) درصد به ۱۲ هزار و ۷۷۰ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «سفار، غنوش، نمرینو، ختراک، کفپارس، قمرو و وبهمن» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کسرا، ثشاهد، کالا، ثمسکن، حتاید، شلعاب و شسینا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان چهارمین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۲۶۰ هزار و ۷۱۳ نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۲۹۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان در بورس معامله شد.