جایگاه ایران در استاندارد حلال

به گزارش استاندارد ایران، افزایش تعداد مصرف کنندگان و افزایش رشد صنعت در بسیاری از نقاط جهان، صنایع را به یک نیروی رقابتی در تجارت بین المللی جهان، تبدیل نموده است. غذای حلال به عنوان یک استاندارد جهانی، عاملی برای توسعه مبادلات محصولات (کالا/خدمت) در بین کشورهای اسلامی و غیراسلامی است. رعایت استانداردهای حلال به ویژه برای واردات محصولات به کشورهای اسلامی و مصرف مردم مسلمان در کشورهای غیر اسلامی ضروری است. در حال حاضر صنعت حلال فراتر از بخش غذا بوده و شامل مواد دارویی، لوازم آرایشی، محصولات بهداشتی، دستگاه ها و تجهیزات بهداشتی و پزشکی و همچنین بخش های خدمات مانند تدارکات، بازاریابی، چاپ، رسانه های الکترونیکی، صنعت بسته بندی و برندهای تجاری و بخش مالی است.

وحید مرندی مقدم، معاون نظارت براجرای استاندارد، با نگاهی بر جایگاه ایران در استاندارد حلال، هدف از اجرای این استاندارد را دستیابی به یکنواختی و اندازه گیری آزمون آزمایشگاهی و ایجاد طرح های تایید صلاحیت به منظور تسریع تبادل مواد کالاهای تولیدی در جهان اسلام دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در این راستا برنامه های رونق تولید حلال و جایگاه ایران در استانداردهای حلال را با افزایش بهره وری کل با ارتقاء خزانه استانداردهای ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی و توسعه و ترویج دانش استاندارد و بهبود شاخص های کسب و کار را با بهبود تجارت برون مرزی محقق می نماید.

وی در همین زمینه افزود: سازمان ملی استاندارد ایران با تدوین استانداردهای حلال در سطح ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (SMIIC)موجب ارتقاء خزانه استانداردهای ملی و بین المللی شده است، همچنین برای بهبود تجارت برون مرزی به صورت چندجانبه (Multilateral) با ایجاد زیرساخت کیفی حلال در سطح سازمان همکاری های اسلامی و دو جانبه (Bilateral) با تفاهم نامه ها و برنامه های اجرایی در خصوص مقررات صادرات و واردات، به رسمیت شناخت استانداردها و نهادهای ارزیابی انطباق و نهادهای تائید صلاحیت و تائید صلاحیت مستقیم نهادهای گواهی کننده حلال در کشورهای صادر کننده اقدام نموده است.

مرندی مقدم تاکید کرد: اتخاذ رهیافتی حساب شده برای تولید و صادرات فرآورده های حلال کشور و ایجاد زیرساخت کیفی ملی تضمین حلیت محصولات تولیدی به ویژه مواد غذایی برای مردم شریف کشور می تواند جمهوری اسلامی ایران را به یکی از مراکز اصلی تولید محصولات حلال به ویژه مواد غذایی با کیفیت برتر تبدیل نموده و مسیر حرکت صادرات صنایع حلال کشور را برای سالهای آتی مشخص و تسهیل نماید.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای فعالیت های استانداردهای حلال در کشور جمهوری اسلامی ایران بتواند سهم قابل توجهی از این تجارت را از طریق صادرات غیرنفتی به خود اختصاص دهد.