مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی:
استرداد 145میلیارد ریال مالیات به صادرکنندگان استان

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، یوسف یعقوبی نژاد، مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی اظهار داشت: شرکت های تولیدی صادرکننده استان، این مبلغ را بابت اعتبار مالیاتی ارزش افزوده از اداره کل امور مالیاتی بستانکار بودند که به آنها مسترد شد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه صادرات از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض معاف است، مبلغ پرداختی توسط شرکت های تولیدی صادرکننده که برای تولید و خرید کالا پرداخت کرده اند به آنها برگشت داده می شود.
وی اظهار داشت: امسال 360 میلیارد ریال نیز به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری استان واریز شده است.