در قالب یک کتاب الکترونیکی از وصایای شهدا
«رسولان آشنا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «رسولان آشنا» دفتر پنجم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی پیرامون «توصیه به فرهنگیان و دانش آموزان» به پژوهش و گزینش فاطمه امیدی منتشر شد. این دفتر در دو فصل «توصیه به فرهنگیان» و «توصیه به دانش آموزان» به همت نشر شاهد منتشر شده است.

«ضرورت پایبندی به تعهدات شغلی»، «لزوم همراهی علم و عمل»، «معلمان؛ سفرای فرهنگی اسلام»، «ضرورت حضور فرهنگیان در جبهه انقلاب» ازعناوین اصلی فصل اول «حضور دانش آموزان در سنگر علم و دانش»، «حضور دانش آموزان در سنگر علم و دانش» و «ضرورت حضور دانشآموزان در جبهه انقلاب» از عناوین اصلی فصل دوم هستند.

در فصل اول«توصیه به فرهنگیان» از شهید بیژن آبگون می‌خوانید:

شما همکاران عزیز فرهنگی! در سنگر مدارس و اداره و در امر تعلیم و تربیت نونهالان کوتاهی نفرمایید؛ [زیرا] حضرت امام شغل مقدس شما معلّمین را در حد انبیا توصیف فرموده اند. امید است در آینده از دانش آموزان عزیزی که در اختیار دارید انسانهایی همچون شهید بهشتی و رجایی و باهنر و غیره تحویل جامعه بدهید.