انتصاب سرپرست بیمه ایران

به گزارش بیمه ایران، دکتر رضایی که از مدیران با سابقه بیمه ایران و صنعت بیمه است، سالیان متمادی تجربه خدمت در رده های مدیریتی شرکت سهامی بیمه ایران و دیگر شرکتهای بیمه ای را در کارنامه دارد.
آخرین سمت آقای رضایی "عضو هیئت مدیره بیمه ایران " بوده است که با حکم دکتر دژپسند، ایشان با حفظ سمت "عضو هیئت مدیره" به عنوان "سرپرست بیمه ایران" نیز منصوب شده است.
همچنین در حکم دیگری آقای محسن پورکیانی به عنوان "نماینده دولت در هیأت مدیره بیمه البرز" معرفی شد.