پورمجيب معاون مديرعامل ايران خودرو در تحقيقات،‌ طراحي و تكوين محصول شد

به گزارش ايكوپرس- فرشاد مقيمي در اين حكم ضمن اشاره بر بهره‌گيري از توان و شايستگي‌هاي منابع مديريتي و تخصصي و ظرفيت‌هاي بالقوه، بر سامان‌دهي طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي حوزه تحقيقات، طراحي و تكوين محصول تاكيد كرده است.
در اين حكم همچنين بر استفاده از تكنيك‌هاي جديد و علوم و دانش روز، طرح‌ريزي روش‌هاي مهندسي، ابزارآلات،‌ تجهيزات خطوط توليد و ارزيابي فني و آناليز هزينه پروژه‌ها در راستاي تحقق افزايش بهره وري در چارچوب چشم انداز، استراتژي و راهبردهاي توسعه‌اي تاكيد شده است.
گفتني است،‌ پورمجيب از مديران با سابقه صنعت خودرو داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي مواد از دانشگاه صنعتي شريف و دانشجوي دكتري مديريت از سازمان مديريت صنعتي است.
از سوابق كاري وي مي توان به معاونت خدمات فني ايران خودرو، عضو هيات مديره شركت تحقيقات موتور ايران خودرو، ‌مدير طرح اولين خودروي سوازي ديزل، معاونت طراحي و توسعه محصول و پلتفرم ايران خودرو،‌ مدير پروژه خودرو دنا، عضو هيات مديره ريخته‌گري آلومينيوم ايران خودرو و رئيس هيات مديره شركت گازسيز صنعت شرق اشاره كرد.
معاونت كيفيت ساپكو،‌ عضو هيات مديره ايران خودرو تبريز،‌ معاونت كيفيت ايران خودرو،‌ عضو هيات مديره ايران خودرو كرمانشاه، معاونت مهندسي فرآيند توليد ايران خودرو و... بخش ديگري از كارنامه حرفه اي پورمجيب است.