برگزاری همایش مبارزه با پولشوئی و فرار مالیاتی در خراسان رضوی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این همایش، یعقوب نژاد، مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: تامین درآمد های پاک مالیاتی، مبارزه با پولشوئی و فرارمالیاتی در شرایط کنونی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در ادامه خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشوئی و فرار مالیاتی با اشاره به اینکه نوین ‎ سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی مبتنی بر ریزداده ‎ های اطلاعاتی ، مهمترین ابزار سازمان جهت مقابله با پدیده شوم پولشوئی و فرار مالیاتی میباشد افزود: این رویکرد و سیاست بنیادین، در حال حاضر به اصلی ‎ ترین مطالبه ملی از نظام مالیاتی مبدل شده است.
خانی در ادامه تاکید کرد : در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی ، تراکنش های بانکی ، شفاف ترین و مطمئن ترین روش در شناسایی فعالیت های مالی و اقتصادی است که امیدواریم تا کمتر از یک سال آینده کلیه تراکنش های بانکی با اهمیت ، در فرآیند رسیدگی های مالیاتی در دسترس ماموران مالیاتی قرار گیرد.
مرتضوی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در این همایش اظهار داشت: مطابق با تعالیم اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری در موضوع مبارزه با فساد; آموزش، فرهنگ سازی و پیشگیری، مقدم بر برخورد قانونی با مجرمین است. وی در ادامه افزود : در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در استان خراسان رضوی بیشترین اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیات بوده است که از این لحاظ اداره کل امور مالیاتی استان در زمینه پیشگیری و مبارزه با فرار مالیاتی فعالیت بسیار خوبی داشته و همکاری مطلوبی نیز با دادگستری استان داشته است.
لازم به ذکر است در این همایش که با حضور نزدیک به 300 نفر از روسای امور و روسای گروه مالیاتی سراسر استان بصورت حضوری در مرکز استان و ویدئو کنفرانس در سایر شهرستانها برگزار شد، مفاهیم پولشویی و نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.