هوای تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 73 قرار گرفته و هوای تهران سالم است همچنین طی 24 ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد 99 قرار داشت و هوا سالم بود.

تهران از ابتدای سال 25 روز هوای پاک،‌145 روز هوای سالم، 27 روز هوای ناسالم برای گروه‌‌های حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران 9 روز هوای پاک،‌ 162 روز هوای سالم و 27 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشته است.

از ابتدای تابستان آلودگی هوا در برخی از روزها بیشتر شده که منتقدان اجرای طرح کاهش آلودگی هوا، این طرح و افزایش ترافیک ناشی از آن را دلیل آلودگی می‌دانند ولی مدیران شهری تابش نور خورشید و تشکیل ازن را مقصر آلودگی تهران اعلام کرده‌اند.