توضیحات سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری شرکت ملی انفورماتیک

به گزارش خبرنگار ایبِنا، خبر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از سوی دولت یکی از مهم ترین خبرها طی روزهای اخیر برای فعالان این حوزه است خبری که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت. این شرکت متعلق به بانک مرکزی است و وظیفه راه‌اندازی و پشتیبانی، سیستم‌های پرداخت بین بانکی و سامانه شاپرک و تمامی اطلاعات مالی مردم را در اختیار دارد.
بانک مرکزی نیز با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به این بانک بوده و وظایف آن حاکمیتی تلقی می شود، پیش از این مخالفت خود با واگذاری آن را اعلام کرده است. با مرور فعالیت‌های این شرکت نیز واگذاری آن به بخش خصوصی کاری منطقی به نظر نمی‌آید و اقدام به فروش محرمانه این شرکت هم جای سوال دارد.
در همین راستا جعفر سبحانی، مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی  در این باره اظهار داشت: شرکت ملی انفورماتیک که وابسته به بانک مرکزی است در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارد. اما با توجه به اینکه مدتی است که جلسات هیات واگذاری به صورت مرتب برگزار نمی شود و اگر برگزار شود هم مباحث دیگری را پیگیری می کند، واگذاری این شرکت جز واگذاری های سال ۹۸ وجود ندارد.