تامین ارز زائران اربعین از مبدا انجام می‌شود


به گزارش ایرنا، عباس آخوندزاده روز چهارشنبه در نشست هماهنگی کمیسیون بانک های استان ایلام اظهار داشت: اطلاع رسانی لازم در خصوص تامین ارز زائران از مبدا انجام گرفته تا همچون سال گذشته افراد با مشکل تامین ارز در کشور عراق مواجه نشوند
وی ادامه داد: همچنین به منظور هماهنگی و اطلاع رسانی دقیق به زوار اربعین قرار است همه اطلاعیه ها به صورت هماهنگ از طریق بانک مرکزی به سایر بانک ها و خود بانک مرکزی اعلام شود.
مدیر اداره نظارت استان های بانک مرکزی تاکید کرد: هیچ بانکی نمی تواند بدون هماهنگی بانک مرکزی اطلاعیه صادر کند و همه امور باید با نظارت بانک مرکزی باشد.
آخوندزاده افزود: امسال تلاش شده است با هماهنگی قبل از برگزاری همایش بزرگ اربعین مشکلی در زمینه خدمات رسانی به زوار از نظر پولی و بانکی وجود نداشته باشد.
آخوندزاده گفت: سال گذشته دچار مشکلاتی داشتیم که با بکارگیری همه ظرفیت های شبکه بانکی در استان های مسیر تردد زوار نیز استفاده شد.
وی اظهار داشت: همکاران بانک مرکزی در استان های ایلام، خوزستان، کرمانشاه مستقر شده و بازدیدهای مستمر به منظور پیشگیری از مشکلات در زمینه تامین پولی و ارزی زوار انجام می دهند.