رحمانی بالاخره نمایندگان خود در اتاق تهران را معرفی کرد

رحمانی بالاخره نمایندگان خود در اتاق تهران را معرفی کرد

وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق تهران، سه نماینده باقیمانده خود برای حضور در جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران را معرفی کرد.
 رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق تهران، سه نماینده باقیمانده خود برای حضور در جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران را معرفی کرد.
در این نامه، حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مهدی صادقی انارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت و اکبر رضایی مشاور وزیر به عنوان سه نماینده وزیر در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شدند.

رحمانی بالاخره نمایندگان خود در اتاق تهران را معرفی کرد
مهر