فعالیت موسسات مشاوره اینترنتی و تلفنی غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس ،محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در نشست خبری با اشاره به فعالیت های این سازمان ،اظهار داشت: در شش ماه گذشته اولین کار ساختار سازی جدید واحد‌های سازمان بود و ساختار استانها در مورد توجه قرار گرفت و موفق شدیم دفاتر استانی خود را از ساختمان لازم بهره مند کنیم .

وی ادامه داد: تمام کا ها ازجمله تشکیل پرونده و ارتباط با روان شناسان و مسائل مربوطه راا آی تی محور کرده ایم.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با اشاره به اینکه در ۱۰سال گذشته مراجعه مردم به روان شناسان افزایش یافته است،گفت: برخی افراد با عنوان جعلی در فضای مجازی خود را به عنوان روان شناس و مشاور معرفی می کنند.

حاتمی اضافه کرد:اکنون بخش نظارت بر فضای مجازی در سازمان شکل گرفته ودر همین مدت نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده تشکیل شده است و در برخی موارد به دادگاههای عمومی معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه ۳۰هزار نفر عضو این سازمان هستند و ۶هزار نفر از آنها پروانه گرفته و فعالیت می کنند، بیان داشت: بیش از ۲۰۰هزار نفر دانشجو در این رشته داریم.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با اشاره به اینکه طرحی با عنوان توانمند سازی و نظارت را جایگزین مصاحبه برای صدور پروانه می کنیم،افزود:براساس این طرح کسانی که عضو هیات علمی دانشگاه هستند بدون مصاحبه به آنها پروانه داده می شود.

حاتمی اضافه کرد:کسانی که در مقطع دکتری فارغ التحصیلی می شوند پروانه ۲ساله برای آنها صادر می شود و برای تمدید پروانه، آنها نیاز به مصاحبه ندارند.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره یادآور شد: در مقطع کارشناسی ارشد افراد برای کسب پروانه به جای اینکه پشت در مصاحبه قرار گیرند دوره ۶ماه ای زیر نظر سازمان برای آنها تعیین شده که هرکس موفق به گذراندن آن شود ،پروانه موقت داده می شود و بعد از مدتی نیز این پروانه دائمی صادر می شود.

حاتمی تصریح کرد: چهارمین گروه متقاضیان برای دریافت پروانه افراد غیر مرتبط هستند که پژوهش محور بوده یا به صورت مجازی مدرک گرفته اند که ۱۲واحد را برای آنها تعریف می کنیم و تا از طریق دانشگاه های کشور این واحدها را بگذرانند و بعد در دوره ۶ماهه ما شرکت می کنند و به آنها پروانه موقت ۲ ساله و سپس دائم صادر می شود.

رئیس سازمان روان شناسی و مشاوره گفت:نتایج آزمون غیرحرفه ای افراد غیرمرتبط برای اینکه در کمیسیون های تخصصی ما شرکت کرده و پروانه فعالیت کنند که شامل ۹۵۰شرکت کننده بود امروز اعلام می شود و ۵۰درصد از این تعداد قبول شده اند .

وی باتاکید براینکه باید سواد سلامت روان مردم افزایش پیدا کند،گفت:بسیاری از مردم که مسائل روان شناسی دارند نمی دانند به کجا مراجعه کنند و دغدغه بزرگ سازمان نظام روان شناسی افزایش سواد سلامت روان جامعه است.

حاتمی با اشاره به فعالیت های مراکز مشاوره تلفنی و اینترنتی،خاطرنشان کرد:بسیاری از موسسات مشاوره تلفنی و اینترنتی انجام می دهند و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به عنوان متولی روان شناسی و مشاوره کشور تاکنون یک مجوز هم به آنها نداده است و از جهت ما اعتبار نداشته و غیر قانونی هستند.

وی تاکید کرد:کارهای مشاوره تلفنی موسسه های «همکده» و «مسیر زندگی» غیر قانونی هستند و اگر فعالیت چنین موسساتی ادامه پیدا کند از طریق دادگاه صالحه شکایت می کنیم.