طبق اعلام بانک مرکزی؛
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در سوم مهر ۹۸

امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۲۱ ارز افزایش و ۱۶ ارز کاهش یافت.
 
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در سوم مهر ۹۸
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در سوم مهر ۹۸
 
باشگاه خبرنگاران